Hotel Korzo, F. Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky

Cyklotrasa

Mestská cyklotrasa

Mestská cyklotrasa vedie po hrádzi rieky Nitry od Zúgova (severo-východná časť mesta) po lesopark Berek (juho-západná časť mesta).

Zúgov je prírodná rezervácia s vodnými kaskádami, ktorá patrí medzi chránené prírodné oblasti.

Lesopark Berek sa nachádza v juho-západnej časti mesta Veľký háj. Čo sa týka ovzdušia, je to asi najčistejšia časť nášho mesta.

Sú tu stromy rôzneho druhu, snáď najrozšírenejším je javor obyčajný, pagaštan konský a dub letný.Nechýba tu ani skupina gaštana jedlého, ktorá je schovaná hlboko v lese.

Unikátom je zákonom chránený vyše 200 ročný dub letný, ktorý sa nachádza pri hlavnom asfaltovom chodníku po pravej strane.

V lesoparku sa nachádza náučná tabuľa o rastlinstve a živočíšstve Ponitria, stôl a lavičky a aj nový náučný chodník s tromi okruhmi.

Je tu aj záhradná reštaurácia pre možnosť občerstvenia. V období, keď sa sneh pustí a jarné obdobie sa nenávratne blíži, mnohí obyvatelia mesta ale aj z blízkeho okolia sa vyberú na prechádzku spojenú so zberom fialiek voňavých.

Kamkoľvek stúpite, tadiaľ rastú jednotlivo, alebo v skupinkách.

Zriedkavo môžete naraziť aj na snežienky, ale tie sa tu vyskytujú len ojedinele.

error: Content is protected !!